Teatrul Dramaturgilor Romani

Concursul Național de Dramaturgie Românească

Teatrul Dramaturgilor Români lansează Concursul Național de Dramaturgie Românească. Tema pentru prima ediție este Unirea în destine individuale, temă propusă cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire.

Concursul se adresează dramaturgilor, debutanți sau consacrați, din România și autorilor de limbă română din străinătate.

Juriul va avea în vedere, la lectură, criterii privind calitatea scriiturii, originalitatea subiectului, respectarea temei Unirea în destine individuale, relația teatrului cu societatea, acuratețea limbajului adaptat temei.

După o primă selecție se vor alege cinci texte care vor fi cercetate la atelierele de dramaturgie din cadrul Mansardei Dramaturgilor Români (Muzeul Național al Literaturii Române), fiind mai apoi prezentate publicului larg în spectacole-lectură în spațiile TDR.

După vizionarea spectacolelor-lectură, juriul va desemna textul câștigător care va intra în producție în stagiunea următoare la Teatrul Dramaturgilor Români, rămânând în repertoriul acestuia.

Regulament:

Materialele înscrise în concurs vor fi trimise într-un plic cu mențiunea Pentru Concursul National de Dramaturgie Românească pe adresa: Teatrul Dramaturgilor Români, Calea Griviței, nr. 64-66, sector 1, București, România.

Plicul expediat va conține următoarele:

  • Textul piesei imprimat pe hârtie (fără menționarea autorului)
  • CD cu textul piesei în format electronic (fără menționarea autorului). Fișierul trebuie să fie în format word, cu diacritice, font Times New Roman, 12.
  • Un al doilea plic pe care va fi scris titlul piesei. Acest al doilea plic – sigilat – va conține numele/pseudonimul și datele de contact ale autorului și va fi deschis de juriu doar după desemnarea textelor câștigătoare.

Participanții la selecție vor fi de acord cu următoarele:

  • Materialele înaintate pentru concurs nu vor fi returnate autorilor.
  • Înscrierile care vor conține coordonatele autorilor altfel decât în plic sigilat vor fi descalificate.
  • Orice text făcut public anterior (montat, publicat, înregistrat audio etc.) și înscris în concurs sub orice nume sau pseudonim va fi respins.

Data limită pentru expedierea propunerilor este 30 octombrie 2017.

Share: